Diễn đàn 2T
2
Game 2T
Naruto Đại Chiến - Trường Tồn
Nhận free pow thông qua nhiệm vụ
Mời bạn bè tham gia 2T - Trường Tồn
> 1000
Cứ mỗi người bạn được bạn mời tham gia vào 2T - Trường Tồn thì bạn sẽ được nhận 10% trong 5 lần nạp POW đầu tiên của người đó
Ví dụ:
Bạn của bạn nạp vào 5 lần 1000 POW thì tổng số POW bạn được nhận là: 10% x 1000 x 5 = 500 POW

Mời bạn trên facebook và zingme:

Hoặc gởi cho bạn bè link này:Xem tổng số POW đã nhận
Xem chi tiết