Thống Soái Thiên Hạ

Thống Soái Thiên Hạ

I. Giới thiệu:

     Thống Soái Thiên Hạ là webgame duy nhất có sử dụng SilverLight nên mọi thao tác trong game diễn ra  rất mượt mà, không trơ cứng. Đặc biệt với lối chơi mới lạ, hấp dân cộng với tính năng chiến đấu thời gian thực sẽ đưa người chơi tham gia vào những trận chiến lừng danh thời Tam Quốc, giúp người chơi cảm nhận như mình đang là một Thống Soái lãnh đạo toàn quân yên định thiên hạ!

II. Bối cảnh:
 
     Thời kỳ hưng thịnh của nhà Hán kéo dài hơn 4 thế kỷ, đến đời vua Hán Linh Đế thì bắt đầu suy yếu vì vua trẻ bất tài, chỉ ham ăn chơi hưởng lạc, tin dùng nịnh thần và đám hoạn quan mà bỏ bê chính sự khiến đời sống của nhân dân lâm vào cảnh đói khổ, lầm than.
     Giặc Khăn Vàng do 3 anh em Trương Giác – Trương Lương – Trương Bảo được thế nổi dậy, cướp bóc tàn phá khắp nơi khiến triều đình càng thêm nghiêng ngả. Đứng trước nguy cơ nhà Hán có thể bị diệt vong, triều đình bấy giờ mới ban sắc lệnh đến khắp các tỉnh thành, yêu cầu tất cả chư hầu danh tướng chiêu binh mãi mã đứng lên dẹp giặc cứu nước.
     Giặc Khăn Vàng nhanh chóng được dẹp yên, nhưng các chư hầu mỗi người một chí hướng. Đổng Trác thừa cơ nắm giữ Thiên Tử, hiệu lệnh quần hùng. Anh em Viên Thiệu – Viên Thuật kéo lên phương Bắc khai thành lập luỹ, hùng cứ đất Kinh Châu. Tôn Kiên cùng con trai Tôn Sách lui về phương Đông, lấy sông Trường Giang hiểm trở tạo thế đối nghịch. Cùng thời đại đó, hàng trăm tên tuổi lẫy lừng khác cũng lần lượt xuất hiện, Tào Tháo nổi tiếng gian hùng, Lưu Bị lưu danh hiền đức, Khổng Minh tuyệt trí, Quách Gia kỳ tài...Tất cả đều như rồng như hổ, quần thảo nhau bằng những cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra khắp nơi khiến máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đẩy đất nước Trung Hoa bước vào thời loạn thế kéo dài gần 1 thế kỷ.
      Thống Soái Thiên Hạ lấy bối cảnh từ thời hỗn mang đó, đưa Chư vị trở về thời đại hào hùng nhất của đất nước Trung Hoa để có cơ hội được một lần dựng lên lá cờ mang tên mình, cùng thống lĩnh toàn quân tranh đoạt thiên hạ với các anh hùng đã thành danh thời Tam Quốc.
     "Thống nhất thiên hạ Tư Mã Viêm" lời sấm truyền của Khổng Minh liệu còn đúng khi bạn muốn bước ra để trở thành một THỐNG SOÁI thực sự? Hãy cùng trải nghiệm và khẳng định điều đó trong Thống Soái Thiên Hạ!
 
HÌNH ẢNH
    •  

 

 

Bạn thấy thế nào về bài viết này?