Tam Quốc Chiến

Tam Quốc Chiến

I. Giới thiệu trò chơi:

     Tam Quốc Chiến là webgame nhập vai lấy chủ đề Tam Quốc duy nhất tại thời điểm này, game tập trung phát triển lối chơi MMORPG truyền thống với khoảng 10 loại chiến trường diễn ra liên tục trong tuần. Mặt khác các tính năng được ưa thích như đồ sát, thiên tử cũng được tập trung xây dựng và phát triển có chiều sâu. 

II. Bối cảnh:

      Phàm về thế cuộc trong thiên hạ , chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh được nhà Tần thu về một mối, hay khi Hán, Sở tranh hùng sau thời nhà Tần diệt vong.
     Cuối đời Hán Linh Đế, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra do Trương Giác - một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh cầm đầu. Hào kiệt anh hùng khắp thiên hạ cùng nhau tụ họp giúp vua dẹp giặc, tiêu biểu nổi lên có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Biểu … Sau bao chính biến cùng trải trăm trận đánh lớn nhỏ, lực lượng quần hùng chỉ còn lại Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Thiên hạ bắt đầu chia rẽ hình thành nên ba nước Ngụy, Thục và Ngô. Thế chân vạc được hình thành trong thời kì Tam Quốc
     Thời Tam Quốc Chiến, các thế lực đối chọi nhau tạo nên sự chia rẽ sâu sắc kéo dài từ năm này sang năm khác.
     Trong thời điểm loạn lạc đó, vào vai một đấng anh hùng xả thân vì nghĩa, chư vị tướng quân sẽ gia nhập một trong ba Quốc gia đang gồng mình trong chiến sự. Qua đó đấu tranh với những thế lực khác để đăng cơ Thiên Tử và chèo lái Quốc gia của mình đi đến nhất thống nhất thiên hạ.
      Một Thiên Tử với quyền lực vô hạn trong tay hay chỉ là tiểu tướng vô danh trong lịch sử, mọi thứ đó đều tùy thuộc vào từng bước đi và hành động của chư vị.

 

HÌNH ẢNH

 

Bình luận game